Tilbud

Haragergård - Kirkeleddet - Hestehaven
Boligerne er etableret efter almene boliger §105, stk. 2, jf. §115, stk. 2.
Ydelsernes indhold er reguleret efter lov om social service §§ 83 og 85.

Borgerne  ydes  individuel støtte og hjælp til praktiske opgaver, aktiviteter og socialt samvær.
Målgruppen er voksne med udviklings hæmning uden behov for døgndækning.
Borgere i målgruppen har en udviklingshæmning og der kan være tale om mindre fysiske handicap samt mindre Psyko - sociale problemstillinger.

Haragergård Nygade 41 A-H og 47 -55, 3200 Helsinge. Enheden består af to huse med samlet 14 boliger.

Kirkeleddet, Kirkeleddet 10 - 22, 3230 Græsted. Enheden består af 6 boliger.

Hestehaven, Hestehaven 128-140 3250 Gilleleje. Enheden består af 5 boliger.

Hestehaven adskiller sig fra de øvrige to enheder ved, at der er begrænset personaledækning.

For alle tre enheder gælder det, at de har et fælleshus hver.

 

Hvordan gør jeg, hvis jeg ønsker et tilbud ?

Tag kontakt til din rådgiver i den kommune hvor du bor.
Hjemkommune henvender sig til ledelsen og undersøger muligheden for at få en lejlighed.