Tilbud

Haragergård - Kirkeleddet - Hestehaven
Boligerne er etableret efter almene boliger §105, stk. 2, jf. §115, stk. 2.
Ydelsernes indhold er reguleret efter lov om social service §§ 83 og 85.

Haragergård 1 og 2 er botilbud i Helsinge med 14 boliger.

Hestehaven beliggende i Gilleleje har 6 boliger.

Kirkeleddet 10 - 20 i Græsted har 6 boliger.

Borgerne får individuel støtte og hjælp til aktiviteter og socialt samvær.
Målgruppen er voksne med udviklings hæmning uden behov for døgndækning.
Borgere i målgruppen er kendetegnet ved, at der udover udviklingshæmningen kan være tale om mindre fysiske handicap samt mindre psyko - sociale problemstillinger.

Klub Aktivitet -og samværstilbud § 104

Der er åbent hver Tirsdage i tidsrummet kl. 15.30 - 19.30.

Dertilberedes og indtages aftensmad sammen. Der vil være brugerbetaling på mad og kaffe kr. 45. hver gang der deltages i klubben.

Eftermiddagen startes med en kop kaffe / te og fælles drøftelse af dagens aktiviteter.
der er forskellige muligheder for aktivitet såsom, bordtennis, wii, det kreative hjørne, IT og gåture i nær miljøet.

Der er fokus på det nære samvær på borgernes præmisser. Er der behov for at sidde og snakke er det det der er omdrejningspunktet.

Udover de planlagte klubaftener er der nogle gange årligt ture ud af huset.

I sommerferieperioden er klubaktiviteter om Torsdagen lukket.

Kontaktinformationer.

Bodil Ravn
Tlf. 72497580