Samarbejde med pårørende

Hjemmevejledningen ser pårørende som vigtige samarbejdspartnere, samarbejdet foregår meget forskelligt med afsæt i såvel borgerens behov og ønsker som familie / pårørendes behov for deltagelse- indragelse.

Den daglige kontakt sker primært til den hjemmevejleder der varetager opgaven for den konkrete borger, men ofte kan hele teamets medarbejdergruppe kontaktes ved behov.

Der er mulighed for mødeaktivitet hvis en af parterne skønner at det er hensigtsmæssigt. Disse møder er ofte uformelle forare hvor stort og småt drøftes. Det er vigtigt at understrege, at den enkelte borger der bor i bofællesskabet kan frabede sig, at der afholdes disse møder hvorfor det altid er i dialog med borgerne at møderne planlægges. Ledelsen deltager efter behov og pårørende er altid velkommen til, at kontakte ledelsen.

Pårørendemøder.

Der er etableret et forum hvor pårørende, beboere, medarbejdere og ledelse er deltagende. Der afholdes møde 2 gange årligt.

Hver gruppe har deres punkt på dagsorden med information, oplæg til drøftelse og/eller synspunkter de ønsker drøftet på mødet.

Vi mødes tre gange om året og møderne afholdes på Haragergård i aktivitetshuset.

Før hver møde udarbejdes en fælles dagsorden hvor hver gruppe har ansvar for i fællesskab at finde de punkter der skal skrives på.

Beboerne aftaler punkterne på deres beboermøder, medarbejderne på personalemøder, pårørende i deres fælles pårørendenetværk som Hanne er tråd holder for og ledelsen på ledermøderne.

Det praktiske arbejde ved mødeafholdelse er fordelt mellem ansatte og pårørende.