Praktikanter

At være praktikant hos os. 

Inden den studerende skal starte sin praktikperiode bliver der aftalt et forbesøg med praktikvejlederne, hvor denne/disse er tilstede. Til dette møde bliver den studerende vist rundt på stedet og får hilst på nogle af beboerne og kollegaer.

Forventningerne til den kommende praktik afstemmes, ud fra den studerendes forventninger til det at arbejde et sted som vore, Samt generelle forventninger til sin praktik. Praktikvejlederne tager sammen med den studerende udgangspunkt i ” særlige forventninger til den studerendes forudsætninger” og får forklaret og afstemt disse.

Der bliver udleveret ” Praktikhåndbog” til gennemlæsning. Forventninger til den studerende i praktikken:

Den studerende indgår som en aktiv del af personalegruppen, og efter en ”føl periode” på omkring 2 måneder indgår den studerende, vagtplansmæssigt, på lige fod med de øvrige ansatte. Det vil sige skiftende vagter mellem 7 og 23, arbejde hver anden weekend samt jul, nytår og diverse helligdage.

Den studerendes individuelle vagtplan aftales med praktikvejlederen.

Praktikbeskrivelse

Ahornparkens praktik håndbog