Medarbejdere

Gribskov Bo og Støttecenter er et socialpædagogisk tilbud.
Medarbejderne er som udgangspunkt uddannede pædagoger, der er endvidere omsorgsmedarbejdere og medarbejdere der har anden relevant uddannelse.

Værdier på stedet
Vi arbejder på gensidig tillid og troværdighed.
Alle er ligeværdige.
Vi behandler hinanden ordentligt.
Vi gør det vi siger vi gør.
En aftale er en aftale.
Vi tror på at alle gør deres bedst.
Vi skal italesætte det der undre os
Procedure og retningslinjer er retningsgivende.
Medarbejderne er leder af eget arbejdsliv.

Ramme bygger på selv-administration. Opgaveløsningen er bygget op omkring Ansvarsområder, Rolle ansvarlige, Kontaktpersons roller.

Hvert team definerer sammen med ledelsen hvilke ansvarsområder der er findes i teamet. Ansvarsområder er en kombination af SKAL områder (eks. økonomi, medicin, tjenestetid) og KAN områder, defineret efter aktuelt behov i det enkelte team (eks. Aktiviteter, have, kolonier).

Teamet aftaler og beskriver hver enkelt rolles indhold og sikre på den måde , at alle har indflydelse på de spilleregler der laves og efterfølgende udleves.

I hvert team er der en klar definition af, hvem af medarbejderne der har ansvar for hvilke ansvarsområder og varetagelse af rollen jævnfør teamets fælles beslutninger.

Ledelsen og administration samles løbende med de rolleansvarlige på SKAL rollerne (på tværs af teamsne ), for dels at afstemme aftaler om aktuel praksis, drøfte udviklingsmuligheder og udfordringer i forhold til den enkelte rolle.

Rollefordelingen evalueres en gang om året sammen med ledelsen.