Ledelse og administration

Ledelse og administration.

Gribskov Bo -og Støttecenter Ahornparken og Hjemmevejledninge.

Som ledelse agere vi som et ledelsesteam, vi tilstræber at sætte vores ressourcer i spil i hele organisationen på kryds og tværs.

Vi veksler mellem at udøve ledelse sammen og hver for sig, vi tilstræber en gennemsigtig - og klar profil i forhold til når der fordeles konkrete
opgaver mellem os i ledelsesteamet så medarbejdere, pårørende, forvaltning og øvrige ved hvem der er tovholder på den konkrete opgave.

Fysisk har vi kontorer på Ahornparken men kommer rundt på samtlige matrikler.

Vi identificerer vores ledelsesafsæt langt hen af vejen med det systemiske perspektiv.
Den Systemiske teori er baseret på social-konstruktivismen ( vi konstruere vores virkelighed sammen gennem sociale processer.

Alle aktører påvirker og påvirkes af hinanden og har et medansvar for det der skabes.

Link til ledelsesprofil

 

Områdeleder Gribskov Bo -og Støttecenter
Leder Hjemmevejledningen

Kirsten Poulsen
kpoul@gribskov.dk
Tlf: 7249 6722

Leder Ahorparken
Jette Bendtsen
jmabe@gribskov.dk
Tlf. 7249 6723


Administrativ medarbejder
Ahornparken
Jette Nielsen
jmnie@gribskov.dk
Tlf. 7249 9001 eller 7249 6724