Kobbel-husene

Målgruppen omfatter en bred vifte af voksne borgere med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og med kognitiv funktions nedsættelse. Målgruppens funktions niveau svinger mellem moderate til svære begrænsninger, med behov for støtte og vejledning døgnet rundt, samt vedligehold af færdigheder. Det kan være støtte og vejledning omkring personlig hygiejne, måltider, økonomi, sociale relationer med bofæller og omverdenen, samt kognitiv støtte og vejledning efter individuelt behov.

Målgruppen kan desuden have lettere bevægehandicap, syns handicap, hørehandicap eller epilepsi. Der tilstræbes homogene aldersgrupper, og at nye borgere passer ind i gruppen, samt har udviklingsmuligheder inden for de rammer som vi tilbyder.

Der foregår løbende reflekterende pædagogiske refleksion med fokus på beboernes handlekompetencer og inklusion i eget liv.

At sikre borgeren udvikling, vedligehold eller afvikling svarende til deres aktuelle funktions niveau og behov.

Alle borgere har en målbar pædagogisk plan, der evalueres minimum hvert år.
- Har en opdateret funktions beskrivelse.

Der tilbydes et dagtilbud internt eller eksternt.

Der dokumenteres dagligt på alle relevante tiltag.

For enkelte borgere arbejdes der desuden med IT som kommunikations redskab.